Januari 05, 2012

Tuhan Trafik Di Era Orde Baru

1. Kes
-tanpa terap punca, motif dan akibat.

2. Populariti
-individu, kumpulan, geraklaku

3. Cabang
-agama, sosial, politik

Tiada ulasan: